АЛКАЛОИД 2017 Отворен турнир во забрзан шах

ALKALOID 2017 Open rapid chess tournament

Во организација на Шаховскиот Клуб АЛКАЛОИД на 18 Февруари 2017 ќе се одржи традиционалниот турнир во Забрзан/ Рапид шах.

Повеќе детали во расписот во прилог:

ALKALOID RAPID OPEN 2017 MK
ALKALOID RAPID OPEN 2017 ENG